Nagpur University Winter 2014 Timetable | RTM Nagpur University Today's Summer 2014 New Result | BE 5th Semester Summer 2014 Result RTMNU | B.Sc. Part 2 Summer 2014 Result RTMNU | Nagpur University BE 6th Semester Summer 2014 Result | BE 4th Semester Summer 2014 Result RTMNU | DTE Poly Admission 2014 CAP Round 2 Allotment

Search Any Result / Job :

Thursday, June 6, 2013

Sangali, Satara, Pune, Kolhapur, Solapur Collector Office Recruitment 2013 - www.oasis.mkcl.org/collector2013

Sangali, Satara, Pune, Kolhapur, Solapur Collector Office Recruitment 2013 - www.oasis.mkcl.org/collector2013


Important Dates For Collector Office Recruitment 2014  :

Kolhapur and Sangli District 
अ.क्र.
बाब
दिनांक
पासून
पर्यंत
1
 ऑनलाईन अर्ज करण्‍याचा कालावधी
09.02.2014
18.02.2014
2
 संगणकीय चलनाव्‍दारे स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या शाखां मध्‍ये फी स्विकृतीचा कालावधी
09.02.2014
19.02.2014
3
 ज्‍यांचेअर्जदिनांक18.02.2014 रोजी दाखल झाले आहेत व ज्‍या उमेदवारांनी बँकेमध्‍ये दिनांक  19.02.2014 पर्यंत भरती प्रक्रिया शुल्‍क जमा केले असेल त्‍यांच्‍यासाठी उरलेला ऑनलाईन अर्ज  भरण्‍याचा कालावधी
20.02.2014
4
 परीक्षा दिनांक
27.02.2014
Sangli District
अनु. क्र.
प्रवर्ग
शुल्क (रु.)
१.
 खुला प्रवर्ग
400
२.
 मागास प्रवर्ग
200
३.
 माजी सैनिक
शुल्क माफ
 

Kolhapur District
अनु. क्र.
प्रवर्ग
शुल्क (रु.)
१.
 खुला प्रवर्ग
500
२.
 मागास प्रवर्ग
300
३.
 माजी सैनिक
शुल्क माफ

Following are the important Dates For Recruitment 2014

testadds

No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..