Results News - WelCome

Search Any Result / Job :


Friday, December 21, 2012

Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013 - www.nashikexam.com

Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013 - www.nashikexam.com
New ResultsNashik zilla parishad recruitment 2013 resultsNew ResultsNashik District ZP Recruitment 2013, Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013 Apply Online Now. 
Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013

अर्ज स्वीकारण्याची वेळ दिनांक १८/१२/२०१२ दुपारी ५.०० पासून ते दिनांक ०१/०१/२०१३ रात्री १०.०० वाजेपर्यंत


Exam Fees Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013
Exam Details Selection Process Nashik Zilla Parishad Recruitment 2013अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी खालील बाबींची पुर्तता करा.
1. शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व इतर कागदपत्रे सोबत ठेवा.
   
2. स्कॅन केलेले स्वतःचे अद्ययावत 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी. आकारातील “ JPG / JPEG / BMP ” या प्रकारचे छायाचित्र. (छायाचित्राचा फाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसावा, त्यापेक्षा मोठी फाईल अपलोड होणार नाही.)
   
3. अर्जातील माहीती जरी मराठीत विचारली असली तरी माहीती इंग्रजीतच टाइप करावी.
   
4. ऑनलाईन अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी प्रिंटर चालू स्थितीत तयार ठेवा.
चलानची व अर्जाची प्रिंट A4 साइज पेपरवरच काढावी.
   
5. ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी मर्यादित केलेला असले कारणाने उमेदवारास सेशन संपुष्टात झाल्याचा फलक येउ शकेल.


Step 1 : Read Applications Details Adv. 
(
जाहिरात काळजी पूर्वक पहा जाहिरात पाहूनच योग्य प्रकारे अर्ज करा)

Step 2 : Apply Online Now  

2 comments:

Anonymous said...

what is the syllabus for the engg. computers post in zilla parishad.It is given that 50 questions will be related to your field and rest will be general aptitude .kindly tell exatly what should be studied to prepare for exam ..any books ??

kelly bushing said...

good information...

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..