Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Wednesday, September 4, 2013

Jalsampada Vibhag WRD (Water Resource Department) Nagpur Recruitment August 2013 - www.wrdngp.in

Jalsampada Vibhag WRD (Water Resource Department) Nagpur Recruitment August 2013  - www.wrdngp.in

Jalsampada Vibhag WRD (Water Resource Department) Nagpur Recruitment August 2013

Water Resource Department Nagpur Recruitment 2013 For Clerk, Senior Clerk, Typist & Various Other Posts, Online Application Form WRDNGP Jalasampada Vibhag nagpur, Apply Online For This Recruitment, Print Challan WRD Nagpur Recruitment August, September 2013.


Important Dates For Jalasampada Vibhag Bharti 2013

Exam Fees For WRD Nagpur Recruitment 2013
Exam Fees For WRD Nagpur Recruitment 2013

Exam Details of Water Resource Department Recruitment 2013


अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी खालील बाबींची पुर्तता करा.
1. शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व इतर कागदपत्रे सोबत ठेवा.
2. स्कॅन केलेले स्वतःचे अद्ययावत 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी. आकारातील “JPG/JPEG/BMP” या प्रकारचे छायाचित्र. (छायाचित्राचा फाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसावा, त्यापेक्षा मोठी फाईल अपलोड होणार नाही.)
3. उमेदवाराने पांढ-या स्वच्छ कागदावर काळ्या शाईच्या पेनने स्वतः स्वाक्षरी करुन स्कॅन केलेली, 1.5 से.मी. X 3.5 से.मी. आकारातील “JPG/JPEG/BMP” या प्रकारची स्वाक्षरीची ईमेज. (स्वाक्षरी (Signature) ईमेज चा फाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसावा, त्यापेक्षा मोठी फाईल अपलोड होणार नाही.)
4. अर्जातील माहीती जरी मराठीत विचारली असली तरी माहीती इंग्रजीतच टाइप करावी.
5. ऑनलाईन अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी प्रिंटर चालू स्थितीत तयार ठेवा.
चलानची व अर्जाची प्रिंट A4 साइज पेपरवरच काढावी.
6. ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी मर्यादित केलेला असले कारणाने उमेदवारास सेशन संपुष्टात झाल्याचा फलक येउ शकेल. 

सूचना 
उमेदवाराने येथे भरावयाची माहीती योग्य व अचूक भरावी. येथील माहितीच मुख्य अर्जात दिसेल व या माहितीत नंतर कोणताही बदल करता येणार नाही.


No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..